Eğitim programlarına %80 devamlılık göstermeniz halinde katılım belgesi almaya hak kazanabilirsiniz. Programlar kontenjan ile sınırlıdır. Online kayıt yaptırmayı unutmayın!

14.12.2017 Bu programın sonunda katılım belgesi verilmemektedir.
13:30-14:30 Kalbin Matematiği
Aslı GÜRSU MİLANİ

Heart Math Enstitüsü:
1991 yılından bu yana gerçekte kim olduğumuza ve özümüze ait olan yerlere bağlayan araçlar sağlamaktır. Bugün Heart Math, dünyadaki her yaştan ve yoldan yaşayan insanlara evlerinde hizmet veren bir araştırma merkezidir. Kalp ve zihin bağlantısına köprü olan, insanların diğerlerinin kalpleriyle olan bağlantısını derinleştiren güvenilir, bilimsel temelli araçlar araştırıyor ve geliştiriyor. Bu, insanlara daha iyi seçimler yapmak için stresi azaltma, esnekliği arttırma ve doğal sezgisel rehberlik kilidini açma desteği veriyor.

HeartMath Sistemi, dengeyi geri kazandırarak ve her bireyin potansiyelini en üst düzeye çıkararak toplumla yüz yüze kalan birçok yıldırıcı sorun için yeni, etkili çözümler öneriyor.

Kalbin Matematiği Çalışmasının Felsefesi
Kalbin Matematiği felsefesi, kişilerin beden, zihin ve duygusal sistemlerini, kalplerinin sezgisel rehberliğinde uyumlu bir birlikteliğe taşımalarına yardım etmektir. Bu çalışma, uyumun yolunu seçen kişilerin kalbi yetkinliğini ortaya çıkarmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Fark edilen ve geliştirilen bu yetkinlik, bireylerin, toplumun ve dünyanın iyi olması için şefkat ve anlayış birliği göstermelerine vesile olur. İyiliğin tanımı ise; sağlık, başarı, refah, huzur ve mutluluktur.

Kalbin Matematiği Çalışmasının Hedefi
Kalbin matematiği sistemi, kalp ritminin hormon salgılayan bezler ile uyumlu çalışmasını ve bu sayede, hormonların harekete geçirdiği duyguların dengeli olmasını, zihin üzerindeki etkisinin yönetilmesini ve bu sayede iyi hal, iç denge ve optimal performans oluşturulmasını yani iç ahengin dışarıda da ahenk yaratmasını sağlamayı hedefler.

Çalışmanın Bireysel ve Kurumsal Boyuttaki Kazanımları
Bireysel olarak baktığımızda;
*Bireysel farkındalığın desteklenerek, kişilerin kendilerini tanımaları konusunda adım atmaları *Başkalarına bağımlı kalmadan öz motivasyonlarını sağlamaları
*Hem iş, hem sosyal, hem de özel hayatlarında bütün olabilmeleri
*Stres yönetimi – Pozitif stresin doğru kullanımı gibi kazanımları vardır.

Kurumsal olarak baktığımızda;
*Psikolojik sermaye birikimi ve liderliği geliştirme
*Liderliğin önemli adımları olan bilgi, yetenek ve davranışlarda ilerleme sağlamak
*Takım çalışması ve uyumu

*Stres yönetimi – pozitif stresin doğru kullanımı gibi kazanımları vardır.
Peki Nasıl? Cevap: İç uyum

İç Uyum Nasıl Kazanılır? Çalışmanın İçeriği ve Araçlar
Kalbin Matematiği Çalışmasının; Kalp Odaklı Nefes Alma Tekniği sizi birkaç dakika içinde rahat bir duruma götürebilir.

Süreç içinde; nefes egzersizlerini düzenli uyguladıkça stresin, kaygıların var olduğu, bedensel algıların kapandığı, bağışıklık sisteminin zarar gördüğü ve uzun vadede çöktüğü beta beyin dalgasından, hazzın ve keyfin olduğu, mutluluk hormonlarının salgılandığı, bedenin kendini onarma sürecinin var olduğu , doğal yenilenme sürecinin başladığı ve an’ın farkında olduğumuz alfa beyin dalgasına geçiş aralığımızın ne kadar kısa olduğunu deneyimlemek, gelişim sürecimizi izlemek ve stresi pozitif kullanmak mümkün. Teknik, basit olduğu kadar güçlü. Daha fazla gevşeme veya daha fazla coşku yaratmak istediğinizde kullanılabilir.

Nefes alış-verişimiz hayatla alış-verişimizi tanımlar… Başka bir deyişle nasıl yaşadığımızı… Dolayısıyla nefes alışkanlığınızı değiştirerek, hayatınızı değiştirebilirsiniz. Hayat boyu edindiğiniz zorlayıcı deneyimlerle tıkanan nefesinizi açarak, hayatınızı açabilir, kısaca kendi güneşinizi yaratabilirsiniz! Doğduğumuz andan itibaren yaşam refleksimiz olan nefesimizi, hayat sürecinde bizi zorlayan her deneyimde, düşüncede ve duyguda tutarız, kesintiye uğratırız ve zamanla kısıtlarız. İçsel ışığınız, nefesinizle kendi güneşiniz haline gelir ve gün ışığında yaşamak gecenin karanlığındansa çok daha kolaydır. Gün ışığında kendinizi ve hayatı daha kolay gözlemleyebilir, seçeneklerinizi çoğaltabilirsiniz.

Kalp Odaklı Nefes Alma Tekniği-Kalp Nefesi Meditasyonu
1. Kalp Odaklılığını Deneyimlemek (uygulama)
2. Kalp Nefesi (uygulama)

Kalp Nefesi sayesinde, canlanma ve yükselme hissi; daha huzurlu duygu durumları, meşgul hayatlarımızda daha az acele, başkalarıyla daha derin bir kalp bağlantısı kurmak gibi güzel etkileri görülecektir.Bu basit tekniğin faydalarını kendiniz denemek suretiyle yaşamanıza ve stres hissediyorsanız veya daha fazla denge istiyorsanız, uygulayabilirsiniz.

Kalp
O içimizdeki en büyük hazine… Orası sevginin ve ışığın olduğu yer… Orası su, ateş, toprak, hava… Sevginin öz yuvası ve çok kıymetli…

Kalbimizde yaşam yolumuz boyunca topladığımız irili ufaklı taşlar var. Her gün taşımak zorunda olduğumuz bu taşların orada olduklarının farkına bile varmadık. Bu taşlar; su gibi akıp bağışlayamadıklarımızın, küllenmemiş ateşlerimizin, filizlenmemiş toprağın, bir nefesle kalbimize dolduramadığımız havanın tutsaklığının taşları… Bu taşlar acı, öfke, hüzün, özgür olamama ve korkularımızın taşları… Her biri kalbimizin taşımaması gereken ağır bir yük… Sevginin kalbimizden yayılmasına engel olan… Artık bu yükten kurtulmanın, kalbimizi bu bağlardan özgürleştirmenizin zamanı geldi. Doğada ile rezonansa geçmek.

4 Element, 4 Elementin İnsan Bedeni ve Ruhu ile İlişkisi ve 4 Element Meditasyon;
Su: Duygusal/Astral bedeni simgeler.
Ateş: Sıfat bedeni simgeler.
Hava: Zihinsel bedeni simgeler.
Toprak: Fizik/Eterik bedeni simgeler.

4 element ve meditasyonları: Su-Ateş-Hava-Toprak
1-Elementin sizi kendine çekmesi (1dk.)
2-Elementi hissetmek(1dk.)
3-Element içinde gezinti (2dk.)
4-Elementi şekillendirmek (1dk) TOPLAM = 5dk./20 dk.

14:30-15:30 "Hayal’den Hayat’a Yaratım Yolculuğu"
Cindy KOHENER

Türk dil kurumu diyor ki;
Hayal: Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, imge
Yaratmak: Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey ortaya koymak, yapmak

Termodinamik yasası der ki;
"Hiçbir şey vardan yok, yoktan var olmaz; değişir, dönüşür."
Yaratılmış olan herşey hayal gücünün hayata dönüşümünden ibaret tıpkı okuduğunuz bu harflerin de önceden birer hayal ürünü olması gibi.

Ortada bir üçgen gördünüz mü?
Evetse aslında sadece var olan bilgileri kullanarak aklınızda yarattığınız bir üçgeni, yani sadece hayal gücünüzün bir ürününü görüyorsunuz. Orada çizili olmadığı halde sadece boşlukları anlamlandırmanızdan doğan bir üçgen.

Genel yargının aksine yaratıcılık sadece sanatçılarda olan bir yetenek değil.

Yaratıcılık bizi yaşama bağlayan 'hayatta kalma güdümüz'ün bir ürünü aslında , bir algılama, anlama dönüştürme aracı. Eş bulmadan iş bulmaya, tüketimden üretime hayatımızı Markalaştırma yoludaki her adımımızda kullandığımız bir ürün.

Peki Nedir Bu Yaratıcılık?
A Yaratıcılık dönüştürülemez görüneni dönüştürebilme yeteneğidir.
B Hep görülen ve bilindik şeylere başka anlamlar da yükleyebilmek, başka şekilde görebilmektir.
C Yaratıcılık özgürlüktür. Var olan a ve b arasında seçim yapmak yerine c'yi oluşturabilmektir.
D Hepsi ve Daha Fazlası

Aslında yaratım yolculuğu elimizdeki mevcut durum ve malzemelerle yeni bir durum yaratabilmek ve mevcut kavramlar arasında daha önce aklımıza gelmemiş yeni bir ilişki tanımlayabilmek için adımlar atacağımız bir süreçtir.

Yaratıcılığımız, kurabildiğimiz hayallerle doğru orantılıdır. Tek sınır, her zaman, hayalimizin koyduğu sınırdır. Yaşanmışlıklardan ve öğrenilmişliklerden gelen sınırlar…

Bizi biz yapan kıstaslarımız da diyebiliriz. Varsayımlar...

Unutmayın endişelerimiz kadar umutlarımız da hayal gücümüzün ürünüdür.

Bu etkinlikte deneyimleyeceklerimiz;
• Hayal etmekten başlayıp yaratıma, hayata dönüşen süreci adım adım görmek. Yaratım sürecini algılamak.
• Beyin dalgalarımızın yaratım gücümüze etkisini gözlemlemek.
• Hayal / beyin gücümüzü gözlemlemek. Hayal kurma / Yaratım esnasında EEG teknolojisi yardımı ile beynimizde olanları bire bir gözlemlemek... (EEG cihazı emotiv ile ölçüm analizi)
• Algılarımızı ve algı yanılsamalarımızı ayrıştırmak. Beynimizin çalışma prensiplerinin ve dualitenin yarattığı illüzyonları görsel örneklerle fark etmek.
• Bakış açımızı dönüştürmenin yollarını fark ederken, aktif yaratıcılığımızı kullanarak kalıcı çözümler üretme yolları geliştirmek.
• AN’ı yaşamak, AN’dan zevk alıp , AN’ımızı ve anılarımızı dönüştürme gücümüzü hatırlamak. Hem sonuç, hem de süreçten zevk almayı deneyimlemek.
• Ama, lazım, fakat, -meli, - malı ekleriyle geçen bir hayattansa hayallerimizi hayata geçirmenin yollarını keşfetmek. Kısaca yaratımlarımızı gözden geçirmek ve kendi koyduğumuz sınırlardan özgürleştirmek.

Hayal kurulan hayatları, senaryoları seyretmektense, hayalini kurduğumuz hayatları yaşamanın yollarını keşfetmek için çıkacağımız bu 1 saatlik etkinlikte günlük hayatımızda yapabileceğimiz minik değişikliklerle ne kadar farklı bir yaşam deneyimine ulaşabileceğimizi gözlemleyeceğiz. Tıpkı bir simyacı gibi; dönüştürücü yaratım enerjimizi açığa çıkarabilmek için yol alacağız. İçimizdeki Simyacıya Yaratım Aşkının başarısızlık korkusundan büyük olduğunu hatırlatacağız.
15:30-16:30 "Renklerin Gizemli Dünyası, Renginizi Keşfedin"
Ebru TARHUN

Renklerin Gizemli Dünyası
Renk, bir ışık frekansının belli oranda yoğunlaşması sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla her rengin kendine özgü bir frekansı, titreşimi vardır.
Eski Uygarlıklarda, Kadim Mısır ve Çin medeniyetlerinde renklerle tedavi vardır. Bu tedavi, organlarımıza denk gelen uygun titreşimdeki renklerle yapılırdı.
Girdiğimiz bir lokantada neden hemen kalkmak istediğimiz, yolda veya alış veriş merkezinde birden acıkma hissinin gelmesi, markaya güven duymamız, bazı mekanlarda çok huzurlu olmamız renklerin etkileriyle ilgilidir.

Seminerin İçeriği:
• Renklerin yaydığı titreşim
• Sizin renginiz nedir? Doğum tarihine göre renginizi bulmak ve kişilik analizi.
• Renginizin negatif arketipini öğrenmek.
• Renginizin olumlu özelliklerini taşımak için yapmanız gerekenler
• Renkler ile nasıl daha sağlıklı oluruz. Hangi renk hangi hastalığa iyi gelir?
• Renkleri yaşamınızda nerelerde, nasıl kullanmalısınız?
• Renkler ile çalışma
• 2018 yılında renginiz ve size mesajı
16:30-17:30 "Yaratıcı Bedenim ve Ben"
Esra AYTEN

Dolaşım (kalp-damar), iskelet, kas, sinir, sindirim, boşaltım, endokrin, üreme, bağışıklık sistemlerinden, duyu organlarından oluşan muhteşem bir bedene sahibiz. Her bir organımız, her bir hücremiz, hormonlarımız duygu ve düşüncelerimizle şekillenerek yaşamımızın ritmiyle deneyimlerimizi oluşturuyor. Yaşamımızın ritmiyle yaratıyoruz ve deneyimliyoruz Dünya’mızı. Kendi ritmimizi unutup çevremizin ritmiyle savrulduğumuz yaratıcılığımızı kaybettiğimiz, ifade edemediğimiz anlar oluyor.

Oysa ki bedenimiz her bir hücremizin sahip olduğu yaratıcı gücüyle kendisini fark etmemizi bekliyor.

Amaç:
Yoğun çalışan, yorgun düşen zihnimizi ve bedenimizi dengeleyerek, hücrelerimizi ve organlarımızı canlandırmak, gençleştirmek, yoğun stresimizi pozitif seviyeye düşürerek, yaşam enerjimizi, yaşam kalitemizi ve yaratıcılığımızı artırmaktır.

Yaşamın içerisinde kaybettiğimiz gülümsememizi hatırlatacak, hücrelerimizle iletişime geçerek yaratıcılığımızı fark edecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, hormonlarımızı düzenleyecek, omurgamızı ve bedenimizdeki tüm sistemlerimizi çalıştıracak uygulamalar yapacağız.

Kazanımlar:
*Elektromanyetik radyasyondan, işlenmiş gıdalardan, yoğun stresten etkilenen bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiririz.

*Hormonlarımızı düzenleyerek kendimizi daha sağlıklı, daha dinç hissederiz.

*Hücrelerimizle iletişim kurarak yaratıcılığımızı kuvvetlendiririz.

*Stresimizi pozitif seviyeye düşürerek, algılarımızı ve tepkilerimizi dönüştürerek etkili iletişim kurarız, daha kolay problem çözeriz, değişimleri daha kolay yönetiriz ve yaratıcılığımızı daha kolay ifade ederiz.

*Olması gerekenden daha az hareket eden omurgamızı ve eklemlerimizi çalıştırarak omurgamıza bağlı tüm organlarımızı da canlandırırız.

*Tüm sistemlerimizi çalıştırarak yaşam enerjimizi, yaşam kalitemizi ve yaratıcılığımızı arttırırız.

*Katılımcılar öğrenecekleri basit egzersizleri yaşam boyu kolaylıkla kullanabileceklerdir.